The Wacky Molestation Adventure

Het concert van de "Raging Pussies" is begonnen! Kyle belt de politie en vertelt dat zijn ouders hem "gemolesteerd" hebben. Snel melden alle kinderen het over hun ouders in South Park. Totdat er alleen kinderen nog wonen. Iemand van buiten het dorp heeft pech en ze hebben de taak een boek terug te winnen van de dikzak. De opgesloten ouders van South Park krijgen therapie om te voorkomen dat ze hun kinderen seksueel misbruiken.