Insheeption

Stan lijkt een aantal nutteloze bezittingen te hebben verzameld. Wanneer hij naar de schoolpsychiater wordt gestuurd om te praten over zijn stoornis, realiseert Stan dat hij niet de enige is met dit probleem. Wanneer Stan en Mr. Mackey zich overgeven aan de deskundigen van hamsteren, krijgt Stan meer dan een glimp van hoe Mr. Mackey het had in 4th Grade (groep 6) op South Park Elementary.