Do the Handicapped Go to Hell?

De jongens zitten de kerstdienst bij en de priester zet de vrees van de hel in iedereen. Ze moeten naar Zondagschool en leren dat zij hun zonden moeten bekennen. De jongens maken zich zorgen over Timmy, hij kan toch alleen zijn naam zeggen. Voelende de behoefte om hun zonden te bekennen vangen zij de priester in een compromitteren positie en beslissen zichzelf te redden.